รอง เสธ ศบภ.ทภ.๓/รอง เสธ กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จว.พ.ช.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ /รองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓/รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
ณ จุดบริการสี่แยกรื่นฤดี อำเภอเขาค้อ จังหวัดพิษณุโลก และ จุดบริการสามแยกทางขึ้นภูเขาทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000