รอง มทภ.๓/รอง ผบ.ศบภ.ทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ ๖๑ ในพื้นที่ จว.พ.ย.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓/
รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000