มทภ.๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์และพุทธาภิเษก สืบชะตาหลวง การก่อสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์และพุทธาภิเษก
สืบชะตาหลวง การก่อสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000