มทภ.๓/ ผบ.ศบภ.ทภ.๓/ ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ ๖๑ ในพื้นที่ จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการ
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000