มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ ทภ.๓ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓ ในห้วงวันที่ ๓-๘ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000