กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมรณรงค์ เมาไม่ขับ ปีใหม่ปลอดภัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๐๒๐๙๓๐ ม.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.เมือง, ชป.รส.(สห.) กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เมืองอุทัยธานี, ฝ่ายปกครอง อ.เมือง, สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว จว.อ.น. ร่วมรณรงค์ เมาไม่ขับ ปีใหม่ปลอดภัย "ตาย เป็น ศูนย์" บริเวณจุดบริการประชาชนศูนย์จราจรเมืองอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000