กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ หน้าที่ว่าการ อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๐๑๑๒๐๐ ม.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น.
พร้อมด้วย จนท.ตร., จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.สาธารณสุข ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน
ณ หน้าที่ว่าการ อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000