กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ บริเวณศูนย์จราจร ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จว.อ.น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๐๒๑๒๐๐ ม.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น. พร้อมด้วย แขวงทางหลวง,
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, จนท.ตร.สภ.เมือง, จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.สาธารณสุข, จนท.กู้ภัยพระชนก ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน
ณ บริเวณศูนย์จราจร ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000