เสธ.กกล.รส.จว.พ.จ. ให้การต้อนรับ พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสธ.ทภ.3/เสธ.ศบภ.ทภ.3/เสธ.กกล.รส.ทภ.๓ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจด่านปลวกสูง จว.พ.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. * เมื่อวันที่ 2 ม.ค.61 เวลา 1130 พ.อ.โชติพัฒน์ แสนทวีสุข เสธ.กกล.รส.จว.พ.จ. ให้การต้อนรับ
พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสธ.ทภ.3/เสธ.ศบภ.ทภ.3/เสธ.กกล.รส.ทภ.๓ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจด่านปลวกสูง (เส้นทางหมายเลข ๑๑๗) อ.วชิรบารมี จว.พจ. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ จำนวน 50 คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000