กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ จุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณหมวดการทางป่าสัก (ดอยติ) ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๒ ม.ค.๖๑, ๑๒๐๐ - ๓ ม.ค.๖๑, ๑๒๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) และ ชป.สห. (มทบ.๓๓) จัดกำลังพล ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน,แขวงทางหลวงลำพูน,หน่วยงานในสังกัด กค., ปภ, สถาบันอาชีวศึกษาฯ จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ จุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณหมวดการทางป่าสัก (ดอยติ) ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ.โดยมีการให้บริการฯ ประกอบด้วย บริการตอบคำถามเส้นทางจราจร, การจัดที่ให้บริการที่พักรถ, ที่พัก, น้ำดื่ม และ จัดให้มีบริการห้องน้ำสะอาด ๒๔ ชม. เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถ จบย. ระหว่างการเดินทาง มีผู้เข้าใช้บริการ ดังนี้.- - บำรุงรักษา,ตรวจเช็ครถ จยย.และรถยนต์ จำนวน ๗ คัน - สอบถามเส้นทาง,น้ำดื่ม และจอดพักรถ จำนวน ๓๐ ครั้ง - เกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๒ ครั้ง, ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000