ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 ร่วมกับ ปลัด อ.ทรายทองวัฒนา เทศบาลตำบลทุ่งทราย และ อบต.ตำบลทุ่งทอง ตรวจสอบประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อเข้าซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยที่ชำรุดในเขตพื้นที่ อ.ทรายทองวัฒนา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ 04 ม.ค.61 เวลา 1000-1200 ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 ( ร.14 พัน.1 ) และ กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ ปลัด อ.ทรายทองวัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งทราย และอบต.ตำบลทุ่งทอง ตรวจสอบประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อเข้าซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยที่ชำรุด
ในเขตพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนาจำนวน 4 ราย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000