บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกันมอบผ้าห่มพระราชทาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๔ ม.ค.๖๑, ๑๓๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) จัดกำลังพล ร่วมกับ นางสุพัตรา นิ่มกุล นอภ.บ้านธิ, รพ.บ้านธิ,จนท.รพ.สต.ห้วยยาบ, รพ.สต.ห้วยไซ,ชมรมผู้สูงอายุ อ.บ้านธิ, อสม.อ.บ้านธิ,และจิตอาสาในพื้นที่ ฯ ลงพื้นที่ฯ เพื่อร่วมกันมอบผ้าห่มพระราชทาน "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ๒๕๖๑" ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.บ้านธิ และ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จว.ล.พ.จำนวน ๑๕ ราย ดังนี้.-
๑. นายแก้ว ปินไชย อายุ ๘๙ ปี บ้านเลขที่ ๕ ม.๗ ต.ห้วยยาบ
๒. นางมอญ ปินไชย อายุ ๗๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๓ ม.๗ ต.ห้วยยาบ
๓. นางข่ายแก้ว สิทธิคำ อายุ ๖๑ ปี บ้่นเลขที่ ๒๔ ม.๗ ต.ห้วยยาบ
๔. นางบัวแก้ว วงค์คม อายุ ๘๓ ปี บ้านเลขที่ ๙๐ ม.๗ ต.ห้วยยาบ
๕. นายสิงห์แก้ว บางเหมาะ อายุ ๘๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๕ ม.๔ ต.ห้วยยาบ
๖. นางหมา ปาลี อายุ ๘๙ ปี บ้านเลขที่ ๘๐ ม.๔ ต.ห้วยยาบ
๗. นางศรีอวน ปาลี อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๒๙ ม.๑๕ ต.ห้วยยาบ
๘. นางจันทร์ศรี ปาลี อายุ ๖๓ ปี บ้านเลขที่ ๓๓ ม.๘ ต.ห้วยยาบ
๙. นายหลวง มูลงาม อายุ ๑๐๒ ปี บ้านเลขที่ ๘ ม.๗ ต.บ้านธิ
๑๐. นางคำปัน พรหมรินทร์ อายุ ๖๗ ปี ม.๗ ต.บ้านธิ
๑๑. นางหล้า พุทธวงค์ อายุ ๗๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๓๘ ม.๑๐ ต.บ้านธิ
๑๒. นายจรูญ ศรีสุข อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๕๐ ม.๑๐ ต.บ้านธิ
๑๓. นายวุธิชัย สุชายชาร อายุ ๒๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๓๘/๑ ม.๑๐ ต.บ้านธิ
๑๔. นางถา พุฒเกิด อายุ ๙๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๓ ม.๑๙ ต.บ้านธิ
๑๕. นายเล็ก สายเขียง อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๗๗ ม.๑๙ ต.บ้านธิ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000