บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. ลงพื้นที่ เป็นวิทยากร โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและซาบซึ้งในบุญคุณของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 06 ม.ค.61 เวลา 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชุด รส.อ.เมือง ลงพื้นที่ เป็นวิทยากร โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
และซาบซึ้งในบุญคุณของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ดงกลาง อ.เมือง จว.พิจิตร
มีประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการ ประมาณ 60 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000