มทภ.๓ และ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะตรวจเยี่ยม “โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” พร้อมร่วมกันปลูกต้นขนุน พันธุ์ทองประเสริฐ ณ ม.พัน.๙ พล.ร.๔
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ และคุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการบริษัท
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะตรวจเยี่ยม “โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมกันปลูกต้นขนุน พันธุ์ทองประเสริฐ ณ บริเวณสถานที่ปลูกต้นไม้พระราชทาน
กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000