รอง มทภ.๓ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์ ทภ.๓ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ
และการประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓ พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบรางวัลภาพถ่ายที่ชนะการประกวด มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรด้วย
ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000