รอง มทภ.๓ ร่วมพิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง จว.พ.ล. ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดพิษณุโลก
ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร พานพุ่ม เครื่องทองน้อย
พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ลงและนำไปประดิษฐาน
ณ พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000