กกล.รส.จว.ก.พ. ร่วม สร้างบ้านใหม่ ให้แก่ นางหลิน แย้มกสิกิจ ม.๘ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๒ หมู่.รส.ที่ ๒ อ.โกสัมพีนคร (ร.๑๔ พัน.๓) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.
พร้อมด้วย คณะสงฆ์วัดเขาชัยโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน เขาชัยโพธิ์ ม.๘ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร พัฒนาชุมชน อบต.โกสัมพีนคร
และชาวบ้านเขาชัยโพธิ์ ได้ก่อสร้างบ้านใหม่ ให้แก่ นางหลิน แย้มกสิกิจ ในวันที่ ๗ ม.ค.๖๐ โดยวันนี้ได้ฉาบพื้นห้องครัวบ้านและเทพื้นปูรอบบ้านเสร็จและยังเหลื่อบางส่วนที่จะเก็บรายละเอียดบริเวณในบ้านรอบบ้านเล็กน้อย,ติดหน้าต่าง,และทาสีบ้านความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณ ๙๐%
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000