ผช.ผบ.ทบ.(๑) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานกำลังพลหน่วยในพื้นที่ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานกำลังพล
หน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓ และลงนามสมุดเยี่ยม รับมอบของที่ระลึก พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านสายงานด้านกำลังพล
ของ กองทัพภาคที่ ๓ และมอบนโยบาย โดยมี พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ
และร่วมคณะปฏิบัติภารกิจ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000