มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จว.พ.ย.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช
ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัวในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตลอดจนกำลังพลของกองทัพภาคที่ ๓ ทุกหน่วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000