มทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติ และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าทำแนวกันไฟ ๓ แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) ณ อำเภอเชียงแสน จว.ช.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติ และเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าทำแนวกันไฟ ๓ แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000