ผช.ผบ.ทบ. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานด้านการส่งกำลังบำรุง ในพื้นที่ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงาน
ด้านการส่งกำลังบำรุง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ โดยมี พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓
ให้การต้อนรับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000