รอง มภท.๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณห้องโถง บก.ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน
จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมกมล เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์
และคณะ ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบสภาพอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000