รอง มภท.๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน จากบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน
จาก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด นำโดย คุณนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมคณะฯ
ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบสภาพอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000