รอง มทภ.๓ เป็นประธานงานวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ ๖๐ ณ ศูนย์ข่าวภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานงานวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ครบรอบปีที่ ๖๐ ณ ศูนย์ข่าวภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000