มทภ.๓/ผอ.ศอ.ปกป.ภาค เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับภาค เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการบูรณาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบนกองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ หน่วยงาน จำนวน ๓,๒๖๒ คน ณ สนามรามัญวงศ์ กองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000