รอง เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.) รุ่นที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ร้อย.ฝรพ.๓ ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา จว.ล.ป.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอกประพัฒน์ พบสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการป้องกัน
และปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.) รุ่นที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ห้วงวันที่ ๒๕ มกราคม - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓
ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000