มทภ.๓ เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าเอกและสรงน้ำพระเจดีย์ ณ วิหารวัดท่าคราวน้อย จว.ล.ป.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าเอกและสรงน้ำพระเจดีย์
ณ วิหารวัดท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000