มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติภารกิจ
ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ ให้สัญจรได้อย่างสะดวก รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่จะเสริมสร้างคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีของประชาชน และยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ด้วยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000