มทภ.๓ เป็นประธานประชุมหน่วยรับผิดชอบการดำเนินงานศิลปาชีพ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ ทภ.๓ ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานประชุมหน่วยรับผิดชอบการดำเนินงานศิลปาชีพ
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับทราบการดำเนินงานและอุปสรรคของหน่วย
และร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000