มทภ.๓/ผบ.ศปก.ทภ.๓ ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.๓/ศปก.ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย
ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดเชียงราย ห้วงวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000