มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องออกกำลังกายของ บก.ทภ.๓ ณ บริเวณใต้อาคารศูนย์การศึกษา ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องออกกำลังกาย
ของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ณ บริเวณใต้อาคารศูนย์การศึกษา กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบก ต้องเป็นทหารอาชีพ แข็งแกร่งทั้งร่างกาย และมีความรู้ความสามารถ โดยเน้นให้มีการรณรงค์เรื่องการออกกำลังกาย ถือว่าเป็นภารกิจและบทบาทสำคัญ ของหน่วยทหาร ที่ต้องมีความแข็งแกร่งเป็นพื้นฐาน และส่วนอื่นๆ ก็จะตามมา
ตามนโยบายบัญชาการทหารบก “Smart man Smart soldier”

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000