เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๗ ก.พ.๖๑, ๐๙๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ., บก.ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน. ๒) ร่วมกับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ล.พ., พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท), นายสมาน กองแก้ว นอภ.บ้านโฮ่ง, สภ.บ้านโฮ่ง, หน.ส่วนราชการฯ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหาร อปท., ผู้นำท้องถิ่น - ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จว.ล.พ. เคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดสันเจดีย์ริมปิง ม.๗ ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ทั้งนี้หน่วยฯ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาโรค และบริการรักษาด้วยการฝังเข็ม จาก รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.๓๒ จว.ล.ป. มาให้บริการกับประชาชน พร้อมทั้งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. โดยการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชน หากพบเบาะแส สามารถแจ้งมาที่เบอร์ Hotline ๑๒๙๙ หรือหากต้องการส่งมาเป็นเอกสารหรือหลักฐานสามารถส่งผ่านมาได้ทางตู้ ปณ.๔๔๔ หรือแจ้งตรงที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. ศาลาประชาคม ศาลากลาง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000