ผบ.มทบ.๓๒/ผบ.กกล.รส.จว.ล.ป. เป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และฝึกซ้อมดับไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงใน จว.ล.ป.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๗ ก.พ.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.ป. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๒) พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป. พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.๓๒/ผบ.กกล.รส.จว.ล.ป. เป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และฝึกซ้อมดับไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ล.ป. ณ วัดบ้านหัวฝาย ม.๔ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป. และฝึกซ้อมดับไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟ โดยบูรณาการร่วมกัน มี ชุดดับไฟป่า มทบ.๓๒,อำเภอเมืองลำปาง,เทศบาลเมืองเขลางค์นคร,ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ ลำปาง,แขวงทางหลวงที่ ๑-๒,ทางหลวงชนบท,สนง.ป่าไม้ จว.ล.ป.กรมอุทยานเขลางค์บรรพตและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000