กกล.รส.จว.ก.พ. ร่วมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนนหมายเลข ๑๐๖๕ (กำแพงเพชร-พิษณุโลก) บริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอลานกระบือ จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๗ ก.พ.๖๑, ๑๕๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ หมู่.รส.ที่ ๒ อ.ลานกระบือ (ร.๔ พัน.๓) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลเข้าร่วมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนนหมายเลข ๑๐๖๕ (กำแพงเพชร-พิษณุโลก) บริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วย จนท.ทต.ลานกระบือ,จนท.ตร.สภ.ลานกระบือ,จนท.โรงพยาบาลลานกระบือ,จนท. แขวงการทางพิษณุโลก และกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000