กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมลงพื้นที่ฯ เพื่อสำรวจพื้นที่ในการสร้างฝายมีชีวิต ณ บริเวณลำน้ำทาเเม่ลอบ ม.๔ บ.ม่อนหินขาว ต.ทาเเม่ลอบ อ.แม่ทา จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑, ๑๓๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ต.นพอนันต์ ปาลิวนิช หน.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.ธีระเทพ จัททร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ อบต.ท่าแม่ลอบ, ผญบ. ม.๔ บ.ม่อนหินขาว ต.ทาเเม่ลอบ อ.แม่ทา จว.ล.พ. และส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯ ร่วมลงพื้นที่ฯ เพื่อสำรวจพื้นที่ในการสร้างฝายมีชีวิต ณ บริเวณลำน้ำทาเเม่ลอบ ม.๔ บ.ม่อนหินขาว ต.ทาเเม่ลอบ อ.แม่ทา จว.ล.พ. ซึ่งจะมีการดำเนินกิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิตฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ ก.พ.๖๑

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000