กกล.รส.จว.ก.พ. ร่วมกัน ออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยการเทยางมะตอยปิดทับรอยแตกร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อ ณ ถนนทางเข้า ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๒ หมู่.รส.ที่ ๒ อ.โกสัมพีนคร (ร.๑๔ พัน.๓) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. พร้อมด้วย นางสาวประสพพร กระมล นายก อบต.เพชรชมภู พร้อมด้วยบุคลากร และ ประชาชนจิตอาสาตำบลเพชรชมภู ร่วมกัน ออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยการเทยางมะตอยปิดทับรอยแตกร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อ ณ ถนนทางเข้า ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู เพื่อให้พี่น้อง และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมามีความสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000