กกล.รส.จว.ต.ก. ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.เมืองตาก ประจำปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๑ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.เมืองตาก) พ.อ.สาธร ศิริยานนท์ รองเสธ.มทบ.๓๑๐/ผู้รับผิดชอบ อ.เมืองตาก-อ.วังเจ้า มอบหมายให้ ชป.มวลชน อ.เมืองตาก พร้อมกำลังพล ร้อย มทบ.๓๑๐ จำนวน ๓๐ นาย ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.เมืองตาก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายสัญญา เพ็ชรเศษ ปลัดอาวุโสเป็นประธานฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก มี หน.ส่วน-ส่วนราชการ, หน่วยงาน, เครือข่ายพลังมวลชน ร่วมฯจำนวน ๖๐๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000