รอง เสธ.ทภ.๓ (๒) เป็นผู้แทน มทภ.๓ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ป.๔ พัน.๑๐๔
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ครบรอบปีที่ ๔๐
ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-13
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000