รอง มทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ร่วมงาน เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ.๒๔๖๑ “คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ” ณ บริเวณอ่องแล่ง บ.ห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมงาน เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ.๒๔๖๑ “คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ” ณ บริเวณอ่องแล่ง บ.ห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงให้ความสำคัญเรื่องฟื้นฟู พัฒนา
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายสู่การลงมือทำตามตัวอย่าง
ความสำเร็จ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชดำริ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000