มทภ.๓ เป็นประธานการประชุมและตรวจพื้นที่โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.๓ ณ โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” (พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมและตรวจพื้นที่โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ณ โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000