รอง เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หาข่าว และปราบปรามยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หาข่าว
และปราบปรามยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับกำลังพลนายทหารประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่หาข่าว และปราบปรามยาเสพติด ของหน่วยขึ้นตรง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ห้วงวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๑ ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000