มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระพุทธชินราชจำลอง ณ ศาลาหอพระพุทธชินราชจำลอง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระพุทธชินราชจำลอง
ณ ศาลาหอพระพุทธชินราชจำลอง โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000