มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๘ ปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๘ ปี
ของสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000