รอง มทภ.๓ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
ณ วัดพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-02
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000