มทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุดอยตุง จว.ช.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “๒,๐๐๐ ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สา พระธาตุดอยตุง” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-02
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000