กกล.รส.จว.ต.ก. ร่วมกับชุดปฎิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟเผาป่า(ปลัด อ.เมืองตากฝ่ายความมั่นคง, อส.อ.เมืองตาก, ชรบ., จนท.ป่าไม้, จนท.ทหาร) และจิตอาสาฯ ลงพื้นที่รณรงค์-ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. โดย พ.อ.สาธร ศิริยานนท์ รองเสธ.มทบ.๓๑๐/ผู้รับผิดชอบ อ.เมืองตาก-อ.วังเจ้า มอบหมายให้ ชป.มวลชน อ.เมืองตาก ร่วมกับชุดปฎิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟเผาป่า(ปลัด อ.เมืองตากฝ่ายความมั่นคง, อส.อ.เมืองตาก,
ชรบ., จนท.ป่าไม้, จนท.ทหาร) และจิตอาสาฯ ลงพื้นที่รณรงค์-ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จว.ต.ก.
ห้ามเผาเด็ดขาดตามประกาศของจังหวัดตาก ตั้งแต่ ๑๐ ก.พ. ถึง ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ พร้อมกับแจ้งบทกำหนดโทษให้ประชาชน
รับทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000