กกล.รส.จว.พ.จ. เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยที่ ๘ จ.นครสวรรค์ ร่วมกับนาย ไชยยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน รับบริจาคโลหิต ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดยร้อย รส.ที่ ๒ (อ.ตะพานหิน).หมู่ รส.อ.ตะพานหิน เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยที่ ๘ จ.นครสวรรค์ ร่วมกับนาย ไชยยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน รับบริจาคโลหิต ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี จำนวน ๒๒๕ คน โลหิตได้ ๑๙๕ ถุง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000