กกล.รส.จว.พ.จ. ลงพื้นที่เป็น วิทยากร ของโครงการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลโพธ์ประทับช้างวิทยาลัย ต.ไผ่ท่าโพธิ์ อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พ.จ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดย ชุดชป.อ.เมือง ลงพื้นที่เป็น วิทยากร ของโครงการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนเทศบาลโพธ์ประทับช้างวิทยาลัย ต.ไผ่ท่าโพธิ์ อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร โดยมีนายธวัช ขาวผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวและมีผู้นักเรียนร่วมโครงการ ฯ ๑๑๗ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000