รอง ผบ.มทบ.๓๓/ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ ณ หน่วยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ที่ ๑ (ผาดำ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓/ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและการซักซ้อม
การดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ ณ หน่วยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ที่ ๑ (ผาดำ) บริเวณด้านข้างพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ต.สุเทพ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ช.ม., นศท.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓, ทต.สุเทพ, อช.ดอยสุเทพ – ปุย เชียงใหม่, สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์, ชป.พิเศษดับไฟป่า, เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า, ผู้นำชุมชน, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร จิตอาสา , ราษฎรหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า
และประชาชนบ้านดอยปุย ร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐๐ คน ทั้งนี้ได้มีการสาธิตวิธีการดับไฟป่า และร่วมกันทำแนวกันไฟ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000