กกล.รส.จว.ล.พ. ลงพื้นที่ฯ เพื่อพบปะประชาชนในชุมชน บ.แม่สารป่าแดด ต.เวียงยอง อ.เมือง จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. ลงพื้นที่ฯ เพื่อพบปะประชาชนในชุมชน บ.แม่สารป่าแดด ต.เวียงยอง อ.เมือง จว.ล.พ. ในโอกาสที่ชุมชนได้จัดกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และปันผลการออมทรัพย์ พร้อมทั้งกองทุนขยะ ของสมาชิกภายในหมู่บ้าน บ.แม่สารป่าแดด ม.๒ ต.เวียงยอง อ.เมือง จว.ล.พ. พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมฯ ต่างๆ ของชุมชน
บ.แม่สารป่าแดด โดยมี นายนรินทร์ คำสาร ประธานสภา ทต.เวียงยอง พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ ฯ ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ ๑๕๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000